FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.orgÖversättningar och artiklar


Översättningarna är publicerade med FIGU’s tillåtelse och har

översättningstillstånd. Artiklarna är skrivna av oss medlemmar och

baseras på informationen ur Billys och FIGU’s material. Kategorierna är:


  FIGU - Andelära -Meditation - Hälsa - Ufologi - Överbefolkning - Övrigt


                                                                

                                      Vem är Billy Meier och vad är FIGU? - Läs

                                      Billy Meier, en resumé - Läs

                                      Besöka FIGU och SSSC - Läs

                                      Ptaas ord om sekter… - Läs

                                      Ledningsrollen hos KG49 - Läs

                                      Jmmanuels liv - Läs

                                      Boktips - Läs    

                                       Utdrag ur 10:e kontakten - Semjases förklaring - Läs

                                       Hågkomst - inkarnationserindran - Läs

                                       Andelära. Vad den är och vad den åstakommer - Läs

                                       Utdrag ur Leben und Tod - Läs

                                       Liv och död är oskiljbart förbundna med varandra - Läs

                                       Hjärnans funktion - Läs

                                       Så kallade stora mästare / Inga gudar - Läs

                                       Ur en gammal andeform.. / Medvetenhetspotens… - Läs

                                       Könens växelform genom inkarnation - Läs

                                       Jordemänniskornas, Jmmanuels och Plejarernas hjärnkvot - Läs

                                       Återfödelse och dess bundenhet till en planet - Läs

                                       Desiderata - Läs

                                       Några ord om uppfostran Läs

                                       Vinnare och förlorare - Läs

                                       En blomstrande ålderdom - Läs

                                       Att vara sig själv - Läs

                                       Människans grundläggande regler - Läs

                                       Hur en person känns igen som en psykopat - Läs

                                       Människan och ödet igår och idag

                                       Vad människan söker

                                       Medveteten evolution

                                       Meningen med livet

                                       Spiritism, kanalisering och liknande svagsinne

                                       Läsarfrågor - Utdrag ur Bullentin 44


                                        Pentrameditation

                                        Fredsmeditation

                                        Satipatthana meditiationen - Läs

                                                Mentalblocksmeditation - Läs

                                        Introduktion till “Introduktion till meditation” - Läs


                                        Ptaah om vitamin C och AIDS

                                        GMO - Genmodifiering

                                        Vasektomins fara

                                        Elektroniska media

                                        Faran med hårfärgning - Läs

                                        Fetter I vår kost. Skadliga som hälsosamma

                                        Angående chemtrails - Läs

                                        Harmfulla pyramider

                                        Ett viktigt inlägg i abortfrågan

                                        Ibogain från Kunskapens Träd

                                        Utdrag ur kontakt 249 (BSE) - Läs

                                        Utdrag 230:e kontakten - faran med för högt vätskeintag

                                        Den livsviktiga C-vitaminen - Läs

                                        Kinesernas och Japanernas ursprung

                                        Det Plejariska folket - Läs

                                        Om Plejarerna

                                        Expansionen av vårat universum

                                        Klimathotet - Syrekollaps / Atmosfärisk kollaps

                                        Henochs profetior - om vi inte agerar för en bättre framtid

                                        Förutsägelserna av profeterna Jeremia och Elia

                                        Utdrag ur kontakt 69

                                        Utdrag ur kontakt 246

                                        Utdrag ur kontakt 250

                                         WUV slår till, antilogos och 666
                                         Roswell, Greys och de som säger sig blivit bortförda -   Läs
                                         Utdrag ur bulletin 44 Läs


                                        

Beräknad befolkningsmängd: 8,936,441,696.

                                         Överbefolkningsbomb

                                        Överbefolkning 1 - Kampen mot överbefolkningen

                                        Överbefolkning 2 - Rädda jorden, liv, växter,människa… - Läs

                                        Överbefolkning 3 Utläggningen av detr 7-åriga födelsestoppet - Läs

                                        Överbefolkning 4 - Ytterligare ett ord angående…

                                        Överbefolkning 5 - Krig genom överbefolkning

                                        Miljöförstöring till följd av överbefolkning

                                        Befolkningstätheten är frihetens fiende

                                        I avseende av överbefolkningen

                                        Svenska partiers syn på överbefolkning


                                         Öppet brev #1 - Till klimatrörelserna och de unga - Läs
Obs! Att översätta Billys och FIGUs texter kräver i vissa fall tillstånd.

Läs mer här>>