FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria intressegemenskapen universell

info@se.figu.orgÖversättningar och artiklar


Översättningarna är publicerade med FIGU’s tillåtelse och har

översättningstillstånd. Artiklarna är skrivna av oss medlemmar och

baseras på informationen ur Billys och FIGU’s material. Kategorierna är:


  FIGU - Andelära -Meditation - Hälsa - Ufologi - Överbefolkning - Övrigt


                                                                

                                      Vem är Billy Meier och vad är FIGU? - Läs

                                      Billy Meier, en resumé - Läs

                                      Besöka FIGU och SSSC - Läs

                                      Ptaas ord om sekter… - Läs

                                      Ledningsrollen hos KG49 - Läs

                                      Jmmanuels liv - Läs

                                      Fallet Billy Meier - kan det vara sant? Läs
                                      Boktips - Läs    

                                       Utdrag ur 10:e kontakten - Semjases förklaring - Läs

                                       Hågkomst - inkarnationserindran - Läs

                                       Andelära. Vad den är och vad den åstakommer - Läs

                                       Utdrag ur Leben und Tod - Läs

                                       Liv och död är oskiljbart förbundna med varandra - Läs

                                       Hjärnans funktion - Läs

                                       Så kallade stora mästare / Inga gudar - Läs

                                       Ur en gammal andeform.. / Medvetenhetspotens… - Läs

                                       Könens växelform genom inkarnation - Läs

                                       Jordemänniskornas, Jmmanuels och Plejarernas hjärnkvot - Läs

                                       Återfödelse och dess bundenhet till en planet - Läs

                                       Desiderata - Läs

                                       Några ord om uppfostran Läs

                                       Vinnare och förlorare - Läs

                                       En blomstrande ålderdom - Läs

                                       Att vara sig själv - Läs

                                       Människans grundläggande regler - Läs

                                       Hur en person känns igen som en psykopat - Läs

                                       Människan och ödet - igår och idag - Läs

                                       Det goda och det onda - Läs

                                       Livet i det andliga och fysiska - Läs
                                       Vad människan söker - Läs

                                       Medveten evolution - Läs

                                       Meningen med livet - Läs

                                       Spiritism, kanalisering och liknande svagsinne- Läs

                                       Läsarfrågor - Utdrag ur Bullentin   Läs
                                       Skillnaden mellan man och kvinna - Läs

                                       Ilska och vrede  - Läs

                                       Den sanna tankemotorn  - Läs

                                       Personligheten - Läs


                                        Pentrameditation - Läs

                                        Fredsmeditation - Läs

                                        Satipatthana meditiationen - Läs

                                                 Mentalblocksmeditation - Läs

                                        Introduktion till “Introduktion till meditation” - Läs

                                        Meditation över döden är viktigt - Läs

                                        Corona - Information från kontakt 730 - Läs

                                        Corona - Tackbrev från Ptaah, från kontakt 739 - Läs

                                        Corona - Information från kontakt 739 - Läs

                                        Corona - Utdrag från kontakt 736 - Läs

                                        Corona - dess verkliga ursprung - Läs

                                        Ptaah om vitamin C och AIDS - Läs

                                        GMO - Genmodifiering - Läs

                                        Faran med vasektomi och elektronisk media- Läs

                                        Faran med hårfärgning - Läs

                                        Fetter i vår kost. Skadliga och hälsosamma - Läs

                                        Harmfulla pyramider - Läs

                                        Ett viktigt inlägg i abortfrågan  - Läs

                                        Ibogain från kunskapens träd  - Läs

                                        Utdrag ur kontakt 249 (BSE) - Läs

                                        Utdrag ur 230:e kontakten - Faran med för högt vätskeintag - Läs

                                        Den livsviktiga C-vitaminen - Läs

                                        Kinesernas och japanernas ursprung - Läs

                                        Det Plejariska folket - Läs

                                        Om Plejarerna

                                        Expansionen av vårat universum

                                        Klimathotet - Syrekollaps / Atmosfärisk kollaps

                                        Henochs profetior - om vi inte agerar för en bättre framtid

                                        Förutsägelserna av profeterna Jeremia och Elia

                                        Utdrag ur kontakt 69

                                        Utdrag ur kontakt 246

                                        Utdrag ur kontakt 250

                                        WUV slår till, antilogos och 666
                                        Roswell, Greys och de som säger sig blivit bortförda -   Läs
                                        Utdrag ur bulletin 44 Läs

                                        Tal från Nadissta - Läs

                                        Vad Plejarerna önskar människorna på jorden - Läs
                                        Kontaktrapport 6 Läs

                                        Kontaktrapport 5 Läs

                                        Kontaktrapport 4 Läs

                                        Kontaktrapport 3 Läs

                                        Kontaktrapport 2 Läs

                                        Kontaktrapport 1 Läs

                                        

Beräknad befolkningsmängd: 8,936,441,696.

                                        Överbefolkningsbomb

                                        Överbefolkning 1 - Kampen mot överbefolkningen

                                        Överbefolkning 2 - Rädda jorden, liv, växter,människa… - Läs

                                        Överbefolkning 3 Utläggningen av detr 7-åriga födelsestoppet - Läs

                                        Överbefolkning 4 - Ytterligare ett ord angående…

                                        Överbefolkning 5 - Krig genom överbefolkning

                                        Svenska partiers syn på överbefolkning

                                        I avseende av överbefolkningen

                                        Befolkningstätheten är frihetens fiende

                                        Miljöförstöring till följd av överbefolkning


                                         Öppet brev #1 - Till klimatrörelserna och de unga - Läs

                                         Öppet brev #2 - Viktig information om Corona - Läs

                                         Öppet brev #3 - Till alla politiker - Läs

                                        Fred och frihet #5 - Om fredssymbolen - Läs
                                         
Fred och frihet #6 - Åtgärder för fred - Läs
                                         
Vad som än händer - Läs


Obs! Att översätta Billys och FIGUs texter kräver i vissa fall tillstånd.

Läs mer här>>