FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org
2016.1.14


Nya och friare översättningsregler införs.


Information till översättare.


Förklarat av Inger WiklundÖversättningar från tyska till det egna språket välkomnas av ’Billy’ Eduard Albert Meier och FIGU - SSSC Schweiz.


Observera dock att ’Billy’ Eduard Albert Meiers resp. FIGU:s texter är copyrightskyddat material, men att det ändånu finns stor frihet i att göra översättningar av dessa. För översättningar gäller följande:


Vem som helst kan ideellt översätta och publicera alla FIGU-artiklar och FIGU:stexter, broschyrer och websidor etc. till alla språk, på sitt eget modersmål, utan tillstånd. Men, naturligtvis skall man anstränga sig för att bidra med den bästa kvaliteten på översättningen. Man är således själv ansvarig för sin egen översättning och att den är så bra som möjligt. (Även om det nu är fritt att göra översättningar så är det hövligt och bra om man ändå frågar författaren.)


Översättningar enbart för eget bruk får således nu förekomma, men, vi i FIGU – Studiengruppe Sverige är tacksamma om översättaren kontaktar oss gällande det som han/hon önskar att översätta och sedan skickar oss i en kopia på den gjorda översättningen. Genom att kontakta oss och sända oss kopior på gjorda översättningar så bidrar man med att ytterligare sprida dessa viktiga informationer och kunskaper som Billy Meier, Plejarerna och FIGU förmedlar och man hjälper därmed till att utöka den svenska kunskapsbanken.Genom att samla denna dokumentation av översatta texter elimineras således därigenom också risken för att olika människor, ovetande om varandra, gör dubbelt arbete.


Tänk på att vid publicering av översatt material så måste även den tyska originaltexten finnas med, detta eftersom det är till stor hjälp för läsaren. Vi föreslår följande alternativ:

1. Att den tyska originaltexten och översättningen finns på samma broschyr-uppslag; dvs. den tyska texten står till vänster och översättningstexten till höger.

2. Att den tyska och den svenska texten läggs i spalter bredvid varandra på samma sida.

3. Att, gällande sammanhäftade A4-sidor, den svenska översättningen läggs först och att den tyska originaltexten läggs direkt efter.Viktiga undantag: Böcker och texter från BEAM-Portalen/FIGU-shop är undantagna och får däremot inte översättas utan tillstånd. Med andra ord behöver översättning av böcker, och utdrag ur böcker, fortfarande tillåtelse. Dvs. man måste söka översättningstillstånd för dessa. Men detta är inte särskilt svårt.


De uppgifter som måste finnas med i en översättningstillståndsansökan gällande böcker och texter från BEAM-portalen/FIGU-shopen är följande:


* Var du fann det som du vill översätta. Dvs. i vilket kontaktblockeller i vilken annan bok.

* Vilken kontaktrapport (om det rör sig om en sådan). Ange då nummer, datum och tidpunkt.

* Vilken sida (om sidnumrering finns).

* Vilka rader/verser/strofer.

* I vilket syfte du översätter; t.ex. av eget intresse, för publicering på nätet (www) eller    för informationsblad/broschyr etc.

* Ditt namn samt fullständig adress och telefonnummerÖversättningstillstånd måste ansökas hos FIGU SSSC i Schweiz och kan t.ex. se ut enligt följande. (Exempel här på ansökan för två texter. Fyll i dina egna uppgifter inom parenterserna.):Schweden, (*Ort), (*Dag) (*datum). (*Månad) (*år)

Salome,

Ichheiße (*ditt namn) undichwünscheBewilligungfürdieÜbersetzung von derfolgenden Texten:- (Beskrivning av text du önskar översätta)


- (Beskrivning av text du önskar översätta)DieseSchriftenwerdeich elektronisch amdas Internetz (www) respektive in gedruckter form nützen.HerzlicheGrüßenund Salome,


(*Personlig underskrift)

(*Ditt namn)


(*Din fullständiga adress)

(*Eventuell e-postadress (för snabbare behandling))

(*Ditt fullständiga telefonnummer)
Observera att vid distribution av godkänt översatt material så får absolut ingen merkostnad uttagas eftersom FIGU är en ickevinstdrivande organisation.

(Vid tryckt och distribution av godkända översättningar gällande hela böcker kontakta FIGU Schweiz Semjase Silver Star Center.)Semjase-Silver-Star-Center

Hinterschmidrüti

CH-8495 Schmidrüti

Tel. +41 52 385 13 10+41 52 385 13 10

Fax. +41 52 385 42 89

SCHWEIZFIGU - Studiengruppe Sverige

Postfack 64

11674 Stockholm

SVERIGE