FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org


Plejarernas utsända


Refererat och förklarat av Erik Strömblad och Inger Wiklund( Se även artikeln Det Plejariska folket )Det totala antalet utomjordiska personer Billy haft kontakt med mellan 1942 – 2009 uppgår till 46 stycken. Personerna beskrivna nedan är bara några få av de framstående Plejadiska/Plejariska utomjordiska personer som har haft eller fortfarande har löpande kontakt med Billy Meier för att bistå honom sitt uppdrag på Jorden. De presenteras i den kronologiska ordning som de haft kontakt med Billy.En beskrivning av Sfath:
Ålder: 1153 år. Avliden 1953 (enligt information från 2012)

Sfath (uttalas Svaat) var en gammal vördnadsvärd man och den första av Plejarfolket som kontaktade Billy när han var fem år gammal. Han var Semjases farfar och Ptaas far.

Sfath nämnde aldrig sin ålder men Billy uppskattade honom till 90-95 år gammal. Under sin levnadstid uppnådde han graden av en Srut, vilket (med avseende på andliga läror) är ett steg högre än en JHWH.


1942 tog Sfath med Billy (som då blott var ett barn) med sig i sitt päronformade silvriga skepp högt över Jorden. Sfath placera en hjälmliknande apparat på Billys huvud och överförde därmed omfattande mängder av kunskap och sinnesintryck in i Billys hjärna och medvetande. Kunskapen Billy härigenom fick skulle senare hjälpa honom att uppfylla sina uppgifter som var nödvändiga för hans kommande uppdrag, en mission han fortfarande utför i denna dag.


Efter att ha utbildat Billy i flera år genom mestadels telepatisk instruktion så lämnade Sfath över nästa fas av Billys utbildning till Asket. Strax efteråt gick Sfath bort.En beskrivning av Asket:


Ålder:  406 år (enligt information från 2012)

Askets hemplanet existerar i ett tvillinguniversum till vårt eget och heter "DAL". Hennes ras, Timars (uttalas Timmarz) emigrerade till DAL universum för ungefär 50000 år sedan från vårt eget universum, som kallas "DERN". För att resa mellan dessa båda universum krävs att på högteknologisk väg skapa en slags tunnel eller port.

Asket, som numera bär rangen av en JHRH, undervisade och guidade Billy i 11 år genom många länder på Jorden för att lära och erfara varierande kulturer, trossystem och jordiskt kunnande i allmänhet. Asket tog också Billy på tidsresor till det förflutna för att låta honom direkt se olika historiska händelser. Hennes folks huvudsakliga uppgift var att assistera Plejarfolket i att övervaka jordiska förehavanden eftersom de vet att vi är på en mycket farlig kurs i vår evolution. Hon förklarade för Billy att vi närmar oss en tid där vi inte bara kan förgöra oss själva utan även hota annat liv i rymden samt negativt störa den kosmiska ordningen i vårt universum.


En beskrivning av Semjase:


Ålder: 367 år (enligt information från 2012)

Hon är ungefär 1.7 meter lång, slank, ung, söt, ljushyad, med glittrande blå ögon och ljusblont hår. Hennes utdragna, något förlängda örsnibbar förser henne med ett speciellt ansiktsdrag. Detta är den enda anatomiska skillnaden som särskiljer henne från våra kvinnor på Terra (Jorden). På grund av hennes utvecklingsnivå, som överstiger även den medelmåttiga personen på hennes hemplanet Erra, bär hon rangen av en JHRH (Jshrjsh, uttalas ish-rish), som betyder "drottning av visdom" eller en "gudinna", som denna person tillskrevs i tidigare tider på Jorden, till exempel i grekisk mytologi. En JHWH/JHRH besitter en mycket hög grad av vetande och visdom inom speciella områden.

Semjase är ojämförligt den mest kunniga utomjordingen rörande vår situation här på Jorden. Under perioden från februari 1965 till juni 1973 befann hon sig i DAL Universum med Askets folk. Vid hennes återkomst från DAL Universum¹ till Erra, kom hon till Jorden i juli 1973.


(1) DAL Universum är ett parallell- eller tvillinguniversum till vårt DERN Universum som började sin existens samtidigt med vårt.


Semjase² var en gång gift dock bara sju år då hennes make tragiskt omkom. Hennes make deltog i en forskningsexpedition till en främmande galax. Av de två avsända forskningsskeppen kom bara ett tillbaka hem lyckligt och väl efter sju år. Det andra skeppet, med hennes man ombord, drabbades olyckligtvis av manövreringsskador och kraschade in i en sol. Semjase fick inga barn i sitt äktenskap.


(2) En lock från hennes hår kan hittas i arkiven på Semjase Silver Star Center.


Hennes första kontakt med Billy inträffade den 28 januari 1975. Under sin tid på Jorden så begränsade hon sitt arbete enbart till regionerna i Europa och hade inte befogenhet att involvera sig i angelägenheter som att upprätta kontakter med andra Plejadiska/Plejariska arbetsgrupper på Jorden utanför Europa ex. i Amerika och Asien. Semjase råkade ut för en livshotande olycka den 15 december 1977 i Semjase Silver Star Center i Hinterschmidrüti (Schweiz), och genast snabbt förd till Erra, hennes Plejariska hemplanet, för medicinsk behandling och rehabilitering. I maj 1978 återvände hon till Jorden och återupptog sina kontakter med Billy till den 26 mars 1981. Från mars 1981 till slutet av januari 1984 hade hon inga kontakter med Billy eftersom hennes plikter förhindrade henne från att besöka honom. Den 3 februari 1984 var datumet för den sista kontakten med Billy. På grund av hennes olycka den 15 december 1977 drabbades Semjase av en cerebral kollaps i början av november 1984 och hon fördes direkt till DAL Universum, där hon nu återhämtar sig med hjälp av Askets folk. Semjases far, Ptaah, förklarar att den totala återbildningen av hjärnan och alla hennes PSI-krafter, förmågor och hennes minnesförlust under hennes kollaps troligtvis kommer att ta ungefär 70 jordår.En beskrivning av Ptaah:


Ålder : 795 år (enligt information från 2012)

Ptaah har tre barn, Semjase, Pleja och en son, Jucata, som inte längre lever. Ptaah är befälhavare över den Plejadiska rymdskeppsflottan. Han har för inte så länge sedan avancerat från JHWH (uttalas ishwish och betyder "kung av visdom" och översattes till "Gud" i forna tider, men då inte i mening av en skapare). Ptaah är således nu även han bärare av rangen Srut. (Den högsta utbildningsgraden kallas "ban-srut".)En kung av visdom (JHWH) eller en Srut har därmed också arbetat sig fram och uppnått de nödvändiga kunskaperna för att kunna bära och utföra en sådan ansvarsfull uppgift där han står vid sitt folk, vägleder, hjälper och ger råd till dem. Ptaah är numera ledare över tre planeter. Vi känner till två av dem, Erra och Terra (vår Jord).En beskrivning av Quetzal:


Ålder: 381 år (enligt information från 2012)

Quetzal är  1.90 meter (6'4") lång, har blågrå ögon och ljusbrunt hår. Han har fyra fruar och han är far till sex barn. Hans fruar är mycket goda vänner till Semjase och önskar att hon var den femte i deras enhet.


Under den elva år långa kontaktperioden med Billy (1975-1986) var Quetzal befälhavaren över alla Plejadiska stationer i vårt SOL-System. Enligt Billy så besitter Quetzal enorma förmågor, speciellt i teknik. Han är också en ganska framstående uppfinnare som har hittat på och konstruerat flera mycket användbara apparater åt Billy och FIGU som har varit till stor hjälp i uppfyllandet av deras uppdrag. Även Quetzal är nu bärare av rangen JHWH.
En beskrivning av Pleja:


Ålder: 341 år (enligt information från 2012)

Pleja är syster till Semjase. Enligt Billy så är hon en livfull, äventyrlig kvinna med långt, svart hår. Under ett besök var Pleja absolut besluten om att åka på Billys moped, eftersom det inte existerar sådana fordon på Erra. Semjase var av en annan åsik, hon skulle personligen aldrig sätta sig på ett sådant farligt fordon.En beskrivning av Florena:


Ålder: 179 (enligt information från 2012)

Florena är en ung Plejadisk/Plejarisk kvinna. Hon forskar och svarar på frågor på Ptaahs vägnar när han inte kan komma och besöka och tala med Billy personligen. Namnet "Florena" betyder "en som blommar".
(Mer utförlig kontaktstatistik finner ni på FIGU:s huvudsida här>>)(Källa FIGU)
( Se även artikeln Det Plejariska folket )