FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

Det Plejariska folket


Skrivet av: Inger Wiklund

Plejarerna


De från Jorden synliga Plejaderna handlar om ett öppet stjärnkluster i Oxens stjärnbild. Med blotta ögat ser man från vår planet vid mycket god sikt ca. sju stycken av de runt 300 Plejadstjärnorna, vilka befinner sig  i centrumområdet. Sammanlagt uppvisar bilden en diameter på ungefär sju ljusår, på ett avstånd från Jorden, som beräknas vara runt 385 ljusår. Plejadstjärnorna uppvisar en relativt ung ålder, vilka i enlighet med plajadisk-plejariska uppgifter uppgår till 62 miljoner år. Stjärnorna är inte kringkretsade av bebobara planeter, följaktligen är de alltså på intet sätt lämpliga att uppäöra?eventuella livsformer, oavsett vilken form av liv det skulle kunna vara. Alltså existerar där vare sig växter eller djur, varken människor eller andeformer osv. De få befintliga planetoitformationerna runt några av Plejadstjärnorna är i sin form ogästvänliga, livsfientliga och själva bara halva solar likt deras moderstjärnor. Moderstjärnorna är heta, blå stjärnor resp. solar, vilka som sagt alla är ännu är mycket unga och som inte heller kommer att uppnå någon hög ålder, eftersom de efter en kort tid åter förgås. Omkring Plejadstjärnorna kan man fortfarande beskåda resterna av dessa gasmoln , från vilka de uppstod ur för miljoner år sedan. Stjärnbilden Oxen/Taurus själv omfattar ett sjättestort område, och är en utav de bilder på stjärnhimlen, som var bland de första som namngavs av jordemänniskorna. Stjärnbilden påminner om en utav människans äldsta husdjur, nötkreaturet. I mer än 5000 år hade denna stjärnbild en alldeles speciell betydelse på Jorden, och var på grund av vårdagjämningen, så söktes den där. Likväl stjärnbilden som djuret var vördade och tillbads i nästan varje känd civilisation före den kristna eran. Stjärnbilden innehåller ?förmodligen? den överhuvudtaget mest kända stjärnan, likt även Plejaderna, Hyaderna och Krabbnebulosan, i vilken stjärnbildnamnet förmodligen är en mycket värdig Tyngdpunkt  denna speciella himmelsregion.

Bildens huvudstjärna är Aldebaran, en resa med ett avstånd på runt 68 ljusår, vilket betecknas som långperiodiska variabler och är 36 gånger den diameter som vår sol uppvisar. Krabbnebulosan består av en kvarleva efter en stjärnexplosion, som kunde betraktas från Jorden år 1054 e.Kr., men som redan ägt rum för 4442 år sedan, tillbakaräknat från år 1996. Hyaderna uppvisar en ålder av runt 500 miljoner år och är också på samma sätt obeboliga stjärnor, precis som Plejaderna är. Förflyttningen av Plejadernas stjärnhop förflyttar sig i den centrala kärnan med en hastighet av 144000 kilometer i timman genom rymden, vilket motsvarar en förflyttning på 40 kilometer i sekunden. De silverblåa diffusa gas- och materienebulosan är praktiskt omgiven av alla Plejadstjärnorna och får sitt ljus från bakomliggande stjärnor, som då blir reflekterat, så därför talar man om en reflektionsnebulosa.

Plejadiernas/Plejarernas hemstjärnor och hemplaneter, vilket redan förklarats, ligger inte inom eller vid Plejadstjärnorna, som kan ses från Jorden och som alltså befinner sig i vår tids-rums-period, utan de ligger in i framtiden då ytterligare 80 ljusår bortom dessa stjärnor,  följaktligen är distansen från Jorden runt ca. 500 ljusår.

Vidare existerar de plejadisk-plejariska hemstjärnorna och hemvärldarna i en dimension, som jämfört med vår existensnivå ligger rums- och tidsförskjuten en bråkdels sekund in i framtiden. I denna andra rums-tids-nivå existerar ett stjärnkluster med olika beboliga planeter, och som ?faktiskt? är 10 till antalet, av vilka fyra är bebodda av människor i solsystemet Taygeta, vars stjärnkluster de själva även kallar Plejarerna resp. Plejaderna och plejadier. Eftersom att de är belägna nära Plejadstjärnorna, som befinner sig i vår rums-tids-konfiguration. Denna namngivning behöll de och alla andra Henok-linjeättlingar för andra stjärnbilder osv. och för vissa planeter som fanns med i deras andra dimensionerade livsmiljöer. Så är åtminstone stjärnorna resp. solarna i stjärnkonstellationen Plejarerna uppkallade efter namnen på dessa solar, vilket så är fallet med Plejadstjärnorna i vår dimension. På Plejaderna/Plejarerna i den rums-tids-förskjutna dimensionen kallar Plejadierna/Plejarerna den mest jordliknande planeten Erra, som också är hemmet för Semjase, Quetzal, Pleija och Ptaah och är såväl den faktiska ledningsplaneten för den Plejariska Federationen, där allierade står att finna upp till 6 miljarder ljusår bort.

Sålunda kan plejadierna/plejarerna hitta in till vår dimension, eftersom deras avlägsna förfäderskapade en så kallad dimensionsport för 52000 år sedan, vilket sedan dess gör det möjligt för dem, att efter eget behag växla mellan dimensionerna. Denna dimensionsport blir även nyttjad som kommunikationskanal, varmed denna närhelst plejadierna/plejarerna finner det möjligt, upprätthåller sin kommunikation mellan de två dimensionerna, och faktiskt utan tidsförlust, eftersom deras kommunikationssignaler sänds  på konstgjort tillverkad teknisk nyttjbar nivå och överförs med andlig energikälla, varigenom överföringshastigheten praktiskt taget inte utgör några begränsningar och en signal med mål en miljard ljusår bort når fram på ett ögonblick, då det blir utsändt. Hela kommunikationssystemet existerar även hos alla Federationstillhöriga i andra främmande dimensioner likväl som hos Askets folk i DAL-Universum och vissa andra där levande folk, som är förbundna med plejadierna/plejarerna eller är deras vänner. Mellan de båda systeruniversumen skapades för detta ändamål en likadan dimensionsport, vilken så fann sin existens för runt 50000 år sedan.


Kost


Plejadierna/Plejarerna när sig med såväl både mineraliska och vegetabiliska och animaliska produkter, varmed de beaktar en balanserad mängd. Det huvudsakliga värdet av deras näring sätts samman av frukt och grönsaker, emedan de avvisar varje form av ren vegetarisk kost, eftersom det kan uppkomma negativa efterverkningar av en sådan kostform, som t.ex. kan uttrycka sig på det sättet, att den normala sunda mängden överskrids och leder till att tankearbetet och den medvetandemässiga mottagligheten leder till en positiv urartning. Av en sådan följd går den sunda kritiken förlorad, varigenom människan inte förmår skilja det reala från det irreala, likt t.ex. det som hände Sirianerna. För lite vegetabiliska livsmedel och för lite frukt resp. ett överskott av animaliska produkter har den exakta motsatta följden, nämligen en tankemässig och reaktionsmässig tröghet likväl som ett ganska våldsamt humör och en okontrollerbar vildhet, som ofta urartar i sanslösa aggressioner; vilket på sätt och vis; som verkligen heller inte är önskvärt.

Plejadierna/Plejarerna avstår varken från frukt och grönsaker eller från några djurprodukter, som kött, smör och ost. Alltså är dessa ting för dem så egna som hos jordemänniskan, så följaktligen har de kor o.s.v. Dessa nyttjas endast för mjölkproduktion, men aldrig för att slaktas och konsumeras. Måste ändå ett djur dödas för konsumtion, så sker detta bara i absoluta nödfall, varmed då bara mindre djur, som t.ex. harar och hönor osv. slaktas. Men ändå måste plejadierna/plejarerna inte avstå köttspecialiteter, eftersom det hos dem finns många olika kötträtter på menyn. Men då kommer frågan upp, hur detta kan förenas med vad som sags tidigare , att de inte slaktar djur? Nu är situationen enkel och hänger samman med det faktum, att de för sitt livsnödvändiga kött producerar livsmedel på konstgjord väg, eftersom de å ena sidan med hjälp av styckvis odling av snabbväxande cellkulturer, eller å andra sidan reproduktion genom så kallade multiduplikatorer. Alltså behöver ingen på Jorden undra däröver, eftersom plejadierna/plejarerna producerar sitt köttbehov som på löpande band, utan att de därför inte ens måste slakta ett endaste djur och beröva det på livet. Skulle det däremot inträffa, att det finns för lite eller absolut inga livsmedel med animaliska produkter tillgängliga, så kan dessa självklart tillskansas via de vegetabiliska där likvärdiga animaliska substanser ersätts, dock inte i ändlös tid, eftersom skador då uppstår gradvis, då substituten med tiden återigen inte är likvärdiga med de animaliska produkterna.

Vuxna (även jordemänniskor) förmår att klara sig på rent vegetarisk kost relativt lång tid utan påverkan, åtminstone beträffande de rent fysiska effekterna, emedan de är artade på annat sätt gällande barn och ungdomar, eftersom det hos dessa redan tidigt kan uppstå växtstörningar och andra negativa effekter.


Husdjur


Även  plejadierna/plejarerna håller en mängd olika husdjur, dock hålls dessa efter artmässiga betingelser, och följaktligen aldrig i mänskliga boendeutrymmen. I boendemiljö, där människor lever, har djur inget att hämta, då de alltid är infektions- sjukdoms- och epidemibärare. Utur denna grund lever samtliga husdjur oavsett art i speciellt anlagda inhängnader utanför mänskliga bostadsområden hos Erranerna. Där hålls då bara de djurarter, som i sitt slag inte påverkas i deras sätt att leva etc. av sådana inhängnader. Vilda djur t.ex., som behöver ett stort friutrymme, som i fångenskap inte kan garanteras ,det infångas inte under några omständigheter och sätts heller inte i hängn, men det är alltid bara djur, som lämpas som husdjur hos människan och på så sätt klarar av sina tilldelade utrymmen, utan att i någon form påverkas av sin frihet eller av sin livsstil.

På intet sätt bortskäms husdjur eller ses eller behandlas som familjemedlemmar; följaktligen ogillas det även, att kela med, att kyssa, samt att ha med dem i mänskliga boendeutrymmen eller även ta med dem i sängen osv. Plejadierna/Plejarerna förklarar, att den som handlar i strid med dessa regler, inte bara uttalat äventyrar sin egen hälsa, utan även begår en djurplågerigrymhet utan motstycke mot djur, eftersom ett sådant regelbrott leder till helt naturfrämmande djurhållning och urartning. Altså finns det i detta avseende inga överträdelser på Erra; och berör plejadierna/plejarerna någonsin någon gång ett djur, så rengör de först grundligt sina händer, innan de alls berör något annat ellernågon annan människa.


Växter


De direkta förfäderna till dagens plejadier/plejarer, som i gångna tider levde på Jorden, förde alla möjliga djur och växter från vår värld till sina planeter, och närmare bestämt särskilt till Erra, huvudplaneten, som de gjorde odlingsbar och kultiverade. Genom dessa projekt existerar idag därifrån alla växter, som växte på Jorden, jämte många andra, som hämtats dit från främmande världar och som planterats där. För befolkningens dagliga näring odlas både frukt såväl som spannmålssorter, potatis, bär och allehanda grönsaker.

Alla dessa livsmedel skall emellertid inte jämföras med liknande jordiska, då det mellan de plejadiska-plejariska  och de jordiska produkterna består en otroligt stor skillnad, eftersom de erranska frukterna och bären såväl som grönsaker och frukt är mycket näringsrikare, törststillande och smakfullare än de liknande tingen på Jorden. Äter man från frukterna, sädessorterna, av bären eller från grönsakerna, så stillar det inte bara hungern och törsten, utan man är för lång tid verkligen mätt. Om födan bereds i en speciell form som torrföda eller långtidsnäring, så stillar dessa hungern i upp till 90 timmar. Inte bara aromer hos olika fruktsorter, grönsaker och bär är mycket intensivare än vad jordemänniskan är van vid, utan även färgerna är mycket mer intensiva, djupare och kraftigare. Medan det gröna i naturen på Jorden ofta förefaller smutsigt och gråaktigt, så fröjdar det en betraktare på Erra med en renare, djupare grön, om man får nämna ett litet exempel.

För det första hänger detta samman med den klarare, renare luften, som finns överallt på Erra och som inte i det minsta är impregnerad med giftiga miljöfarliga ämnen av något slag, som så är fallet på Jorden.

För det andra finns det på planeten mycket flitiga androider och robotar att tacka, som på ett föredömligt sätt bemödar sig med träden, växterna och blommorna osv., vilka riktigt behandlas och ömt vårdas.

På huvudplaneten Erra kommer jämte den normala trädgårds- och fruktodlingen och det vanliga jordbruket praktiseras också även en till synes gigantisk odling, som jordemänniskan kanske knappast håller möjlig. Det handlar om en odling, som också företas av androider och robotar, varvid naturligtvis också människor medverkar. Det handlar därvidlag om speciella växt- och trädgårdsodlingar. Dessa särskilda växtodlingar växer i kolossala växthus som  är byggda endast för dessa ändamål ,i vilka växterna frodas i ett anpassat klimat. Plantorna själva måsts betecknas som jätteväxter, då deras dimensioner är enorma. Så är t.ex. majsplantor odlade, vilka har 18 m höga stänglar, därifrån det hänger 2.20 m långa kolvar vilka är 20 till 25 cm tjocka.

Jag har sett pepparmintperenner, som nådde en höjd av 15 m, tillsammans med många andra plantor, där våra på Jorden ser förhållandevis extremt ynkliga ut. De största dimensionerna av dessa gigantiska växter har äppel- päron- och körsbörsträd likväl som andra trädslag, som sträcker sig 120 m högt upp i himlen. Det finns också tropiska frukter representerade, såsom t.ex. apelsiner, grapefrukt, dadlar, fikon och bananer osv., vars frukter är gigantiska. Mammut-äpplen, som jag kallar dem, är så stora som en stor pumpa, med en vikt mellan 20 till 30 kg. En banan beräknade jag ha en längd av goda 50 cm i längd, och apelsinerna var så stora som äpplena osv. Sådana jättefrukter finner dock ingen användning i ett normalt hushåll, utan de används uteslutande till att förädlas industriellt, för att exporteras till andra världar, som förhärskas av livsmedelsbrist. Med denna hjälp kan detta göras, och utan någon följande motprestation så odlas dessa gigantiska växter, av denna enda anledning. Detta gäller också för grönsaker, bär, potatis osv., som i denna gigantiska form odlas i speciella drivhus, där t.ex. ett vitkålshuvud gott och väl uppvisar en meter i diameter och en hallonliknande frukt är så stor som ett stort jordiskt granatäpple. Och även om det i detta avseende genom genmanipulation egentligen föreligger en överodling eller gigantiseringsodling, så smakar frukterna, bären och grönsakerna osv. precis lika gott, kraftigt och aromatiskt som de normalväxande.


Regeringsform


Hos plejadierma/plejarerna likväl som hos alla deras förbundna existerar bara en enda statstruktur och en enda regering, som fungerar som ordnings- och verkställningskraft av rådgivningen som Höga Rådet utfärdar. Detta Höga Råd finns inte hemmahörande på någon Federationsplanet, utan lever som halvande-vi-form i Andromeda-området ca 2.2miljoner ljusår bort. Höga Rådets halvandeformer förfogar över ett enormt vetande och över motsvarande vishet, varför det valdes

som den övre regeringsformen av plejadierna/plejarerna och deras förbundna i Federationen med en gemensam population av 127 miljarder människor.

Och som beteckningen Höga Rådet redan antyder, utfärdar detta endast extremt högkvalitativ rådgivning och inga som helst kommandon, varmed rådgivningen meddelas till respektive befolknings Ischwischs, vilka så alla framställer den till de olika folken, varvid det är frivilligt, att följa råden efter egen bedömning eller inte. Regeln är emellertid den, att de enskilda människorna och folken följer Höga Rådets rådgivning till fullo, i kunskapen om detta, att dessa är högvärdiga riktlinjer. Fast detta förutsätter dock, att människorna är högt evolutionerade, att de upptäckt och lärt alla skapelse-naturliga lagar och bud och också verkligen efterlever dem. Ett faktum, som för nuvarande ännu inte kan finna något förverkligande på Jorden, därför att här kan alltid bara ordningen  upprätthållas genom mänskliga lagar och bud, förordningar, och bestämmelser osv. Följaktligen är för jordemänniskorna en sådan regeringsform som den hos plejadierna/plejarerna och deras förbundna fortfarande utopisk och illusionistisk.

Partier och politiker i den mening som hos jordemänniskan finns inte, utan endast bara 2800 andliga ledare per planet, vilka bildar den centrala planetregeringen och som står i förbindelse med Höga Rådet och som även har kontakter och arbetsuppgifter med folk och regeringar i andra världar, vilka vidare också undervisar 28000 andliga guider inom alla verksamheter osv. likväl som om rådgivningen från Höga Rådet, där deras vetande och deras informationer i sin tur förs vidare till ett stort antal andra andliga guider, som då står i direkt kontakt med folket och undervisar, lär och handleder dem. Dessa bemödar sig med alla sina stående tillgängliga medel även med, att säkerställa den andliga och medvetandemässiga fortbildningen hos människorna, varvid praktiskt taget nästan då ett helt folk planar ut på ungefär samma evolutionsnivå, varmed inga skarpa evolutinsskillnader längre föreligger, vilket är fallet med Jorden. Detta garanterar också, att den nämnda regeringsformen genom Höga Rådets rådgivning överhuvudtaget kan genomföras verksamt, utan att tvärbråk och likande uppkommer eftersom alla i regel accepterar Höga Rådets rådgivning som höga råd och på egen hand följer dem efter egna beslut.


Vem är Semjase?


Semjase är idag (1996) runt 350 år gammal och dotter till JHWH Ptaah, kommendanten på Plejadisk-Plejariska Rymdflottan. JHWH (uttalas = Ischwisch) är en titel och betyder översatt till de jordiska språken "vishetskonung". Semjase innehar titeln Elo-Ischrisch, en halv-visdomsdrottning. (Hos plejadierna/plejarerna har begreppet konung inget som helst med hierarki att göra, utan är ett uttryck för en uppnådd andlig-medvetandemässig evolutionsnivå.) Semjase, barnbarn till Sfath, som Billy hade sina första kontakter med, har en bror som heter Yucatan. Hon var dessutom gift i 7 år. För runt 220 år sedan störtade hennes äktenskapliga man  under en expedition med sitt rymdskepp in i en sol på grund av en manövreringsskada och bragdes om livet. Tiden från Februari 1965 till Juni 1973 tillbringade Semjase hos Askets folk i DAL-Universum, utan någon kontakt med vårt Universum. Efter återkomsten till Erra från DAL Universum i juni 1973 kom hon i juli 1973 till Jorden och förde sin arbetsuppgift vidare här, som hon (här) redan tidigare hade vidtagit. Därefter följde då den 28:e Januari 1975 den första kontakten med Billy.

Av alla jordiska språk så behärskar Semjase endast det tyska och lärde inga ytterligare, under sin jordevistelse tills November 1984.

Hennes arbetsområde var begränsat till det europeiska området och hon hade inga som helst befogenheter, att blanda sig i eventuella göromål eller kontakta någon av de två andra bestående plejariska arbetsgrupper på Jorden, som fanns i Asien och Amerika.

Den 15:e December 1977 var Semjase med om ett livshotande olycksfall i Semjase-Silver-Star-Center, varpå hon togs till Erra för medicinsk behandling och återhämtning och sedan så kom hon åter tillbaka till Jorden 20 Maj 1978 (Kontakt 107). Tills 26 Mars 1981 (Kontakt 144) hade hon fortlöpande kontakter med Billy. I slutet av Mars 1981 tills Januari 1984 var Semjase frånvarande från Jorden (andra arbetsuppgifter).

3:e Februari 1984 (Kontakt 191): Sista kontakten Semjase hade med Billy.

I början av November 1984 led Semjase en hjärnkollaps, som efterverkning av hennes olycksfall den 15 December 1977. Hon fördes omedelbart till Askets folk i DAL-Universum, där hon via dem och deras vänner (Sona/Sonaernas folk) hjälp så att hon kunde bli frisk igen. Den fulla regenerationen av hjärnan och alla de PSI-krafter och förmågor och minnen osv. som hon förlorade vid kollapsen kommer förmodligen att ta en tid av 70 år i anspråk, vilket Ptaah förklarade, och under den återstående tiden

stannar Semjase i DAL-Universum.

(Enligt löfte från Ptaah kommer dock Billy att få besöka Semjase inom en nära framtid.)

Den 3:e Februari 2004 besökte Semjase, tillsammans med Asket, överraskande Billy på hans kontor.

Av alla 3 plejadier-grupper (Europa, Asien, Amerika) på Jorden så fanns det bara en person som hette Semjase, nämligen den Semjase i den Euoropeiska gruppen, som höll kontakt med Billy.

Vid datumet den 28:e Januari 1986 hade den planerade 11-årsfristen för de löpande kontakterna gått ut. Det betyder  emellertid att, att inga kontaktrapporter skall publiceras mer i officiell form för gruppen och för offentligheten, och utifrån detta kan inga frågor om Plejadierna ställas mer osv., dock emedan de kontakter i privat form mellan plejadierna och Billy framgent skulle bestå och att det så inte var planerat, att dessa skulle avslutas.

Från 31:e Oktober 1984, 13.30, Kontakt 196, tills 29:e Januari 1986 ägde än ytterligare 19 kontakter rum mellan Ptaah, Quetzal, Taljda, Menara, Pleija osv. och Billy, de senare kunde dock inte nedskrivas pga. hälsomässiga grunder. Från datum 17:e November 1989 upptogs åter de officiella kontakterna (232:e) med Ptaah. Den 3:e Februari 1995, vid 251:a kontakten, blev plejadiernas/plejarernas mission på Jorden officiellt avslutad. Alla stationer blev eliminerade och platserna återställda i sitt ursprungliga skick.

Tills Billys livsslut kommer dock fortfarande kontakterna på privat och vänskaplig basis att fortsättas.

Fastsställt 18:e Februari 2007. Kontakt 443.)

På vår statistiksida kommer de löpande kontakternas aktuella läge att förtecknas.


Språk


På plejadiernas/plejarernas hemplanet talas ett enhetligt språk, som kallas för Sarat. Andra språk existerar naturligtvis, likväl som olika dialekter. För att göra sig förstådd i hela Federationen, är ett så kallat universal- resp federationsspråk skapat, det s.k. Samtee. Detta språk lärs av varje plejadier/plejaran redan som barn som ett andra modersmål. Dessa båda språk lärs vid sidan om varje folks egentliga modersmål, varvid efter Ptaahs förklaring att det totala antalet talade språk i Federationen uppgår till 127603 st.


Bostadshus


På Erra finns faktiskt, på plejadiernas/plejarernas centralplaneter, även några större städer med bostadshus med flera våningar, dock står där inga boendesilos i form av höghus eller skyskrapor eller liknande att finna, där människorna måste leva inklämda. Mellan de enskilda boningshusen infinner sin vidsträckta park- och trädgårdsanläggningar, vilka försetts med rena anlagda gångvägar. Också finns det vid centrala punkter välordnade landningsplatser för person- och godsflyg, vilka övergripande är en gemensam egendom som vem som helst kan nyttja vid behov. Gator av alla slag är helt obekant, eftersom Plejadierna/Plejarerna på intet sätt nyttjar markgående fordon. På så sätt är samtliga bostadsområden fotgängarzoner, där inget buller, inget trafikkaos och inga miljöföroreningar genom avgaser osv. finns. Flertalet av plejadierna/plejarerna föredrar att inte bo i städer utan att bo utanför dessa bland grönskan resp. ute på landet, och faktiskt i enfamiljshus, vilka uppvisar halvsfärisk eller sfärisk form med en minsta diameter på 21 meter. I huvudsak består byggmaterialet av mycket motståndskraftiga metallegeringar eller av konstmaterial, som utvinns ur jorden, och faktiskt övervägande av sand. Detta konstmaterial är likt vårt silikon. Varje enfamiljshus står för sig själv på ett fruktbart markområde, som i regel är ett hektar (1000 kvadratmeter = 100 x 100 meter) stort. Boendegemenskapen resp. familjen på denna mark bemödar sig, med att vara självförsörjande så långt som möjligt, i enlighet med detta har varje bostad sin egen vatten-  och energiförsörjning, som inte är beroende av något allmänt nät. Varje familj eller liknande boendeenhet anlägger för eget bruk på sina marker en egen frukt-, grönsaks-, krydd och blomsterträdgård, som hos varje bearbetas, omhuldas och hålls prydlig med stor glädje. Generellt sett används varje fruktbar markyta till naturlig livsmedelsplantering då den följaktligen görs odlingsbar och kultiveras. Ett hem är så byggt och stort, att det finns plats för en familj på fem personer och inte mer, eftersom det rådgivna tillåtna högsta antal för efterkommande inte uppgår till mer än tre barn per fru. Ett givet råd från Höga Rådet, som, likt alla andra råd, följs. Av fredsbevarande skäl o.s.v. skall inte svärföräldrar leva tillsammans i samma hushåll som barn vilka ingått partnerskap resp. äktenskap; en regel, som genomgående enhetligt följs. Men svärföräldrar kan bo på angränsande mark i sitt eget enfamiljshus, men de skall på intet sätt blanda sig i sina barns angelägenheter, när dessa har gift sig eller har vuxit förbi utbildningsålden. Också detta är en regel, liksom många andra, som fullständigt följs. Vid 14 till 16 års ålder lämnar barnen föräldrahemmet, för att utbildas i små grupper i gemenskap med jämnåriga.

Eftersom mannen som i motsats till den monogam-benägna kvinnan, är polygam, betraktar plejadierna/plejarerna denna form  så att en man får äkta upp till fyra kvinnor, vilket även förebygger prostitution, som inte finns mer sedan urminnes tider hos dessa utomjordiska. I enlighet med denna regel att en man har två, tre, eller fyra kvinnor, då är dessa ofta i ett så kallat indelat samleverne, som består av ett motsvarde stort markområde där det finns två, tre eller fyra enfamiljshus  där följaktligen varje kvinna har en egen fristad och sålunda sin egen boning och sitt eget hushåll.

Med avseende på byggnaderna skall också nämnas, att dessa har byggts absolut jordbävningssäkra mot kraftigaste stötar. Också är de absolut säkra mot blixtnedslag och elementära stormar osv.

Alla byggnadskonstruktioner, även när de är väldigt stora, är sömlöst byggda i ett stycke , har bara i regel några få våningar och besitter ett fjädersystem, som en typ av flytkroppar.Die Plejaren


Bei den von der Erde aus sichtbaren Plejaden handelt es sich um einen offenen Sternhaufen im Sternbild des Stieres. Von blossem Auge sind von unserem Planeten aus bei sehr guter Sicht ca. sieben der etwa 300 Plejadengestirne zu sehen, die sich im Zentrumbereich befinden. Gesamthaft weist das Bild einen Durchmesser von etwa sieben Lichtjahren auf, bei einer Entfernung von der Erde aus, die mit rund 385 Lichtjahren zu rechnen ist. Die Plejadengestirne weisen ein relativ junges Alter auf, das gemäss plejadisch-plejarischen Angaben 62 Millionen Jahre beträgt. Die Gestirne werden nicht von bewohnbaren Planeten umkreist, folglich also keinerlei Eignung zum Tragen irgendwelcher Lebensformen besteht, ganz egal welcher Form diese auch immer sein würden. Also existieren dort weder irgendwelche Pflanzen oder Tiere, noch Menschen oder Geistformen usw. Die wenigen vorhandenen Planetengebilde rund um einige der Plejadengestirne sind derart unwirtlich, lebensfeindlich und selbst noch halbe Sonnen, wie die Muttergestirne selbst. Die Muttergestirne sind heisse, blaue Sterne resp. Sonnen, die wie gesagt alle noch sehr jung sind und die auch kein hohes Alter erreichen, weil sie schon nach kurzer Dauer wieder vergehen werden. Um die Plejadengestirne sind noch die Reste jener Gaswolken zu erkennen, aus denen sie vor Millionen von Jahren entstanden sind. Das Sternbild Stier/Taurus selbst umfasst ein riesiges Gebiet, und es ist eines jener Bilder am Sternenhimmel, das als eines der ersten von den Erdenmenschen mit einem Namen versehen wurde. Das Sternbild erinnert an eines der ältesten Haustiere des Menschen, das Rind. Vor mehr als 5000 Jahren hatte dieses Sternbild auf der Erde eine ganz besondere Bedeutung, und zwar des Frühlingspunktes wegen, der dort zu suchen war. Sowohl das Sternbild als auch der Stier als Tier wurden nahezu in jeder bekannten Hochkultur vor der Zeitenwende verehrt und angebetet. Das Sternbild enthält wohl die bekanntesten Sterne überhaupt, wie eben die Plejaden, die Hyaden und den Crabnebel (Krebsnebel), wobei der Sternbildname wohl eine sehr würdige Hervorhebung dieser besonderen Himmelregion ist.

Der Hauptstern des Bildes ist Aldebaran, ein Riese in rund 68 Lichtjahren Entfernung, der als langperiodisch Veränderlicher bezeichnet wird und etwa 36 mal den Durchmesser unserer Sonne aufweist. Der Crabnebel besteht als Überrest einer Sternexplosion, die auf der Erde anno 1054 n.Chr. beobachtet wurde, die jedoch bereits vor 4442 Jahren stattgefunden hat, zurückgerechnet vom Jahr 1996. Die Hyaden weisen ein Alter von rund 500 Millionen Jahren auf und sind also ebenfalls unbewohnbare Sterne, wie das die Plejaden sind. Der Bewegungssternhaufen der Plejaden im zentralen Kern bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 144 000 Stundenkilometern durch den Weltenraum, was einer Fortbewegung von 40 Kilometern pro Sekunde entspricht. Die silbrig-blauen diffusen Gas- und Materienebel umgeben praktisch alle Plejadengestirne und erhalten ihr Licht von dahinterliegenden Gestirnen, das dann reflektiert wird, weshalb man von einem Reflexionsnebel spricht.

Die Heimatgestirne und Heimatplaneten der Plejadier/Plejaren, das wurde bereits erklärt, liegen nicht in oder bei den Plejadengestirnen, die von der Erde aus gesehen werden können und sich also in unserem Raum-Zeit-Gefüge befinden, sondern sie liegen jenseits dieser Gestirne noch weitere 80 Lichtjahre weiter entfernt, folglich die Distanz von der Erde aus runde 500 Lichtjahre beträgt.

Zudem existieren die plejadisch-plejarischen Heimatgestirne und Heimatwelten in einer Dimension, die zu unserer Existenzebene um einen Sekundenbruchteil raum- und zeiverschoben in der Zukunft liegt. In dieser anderen Raum-Zeit-Ebene existiert ein Sternhaufen mit verschiedenen bewohnbaren Planeten, und zwar deren 10 an der Zahl, wovon deren vier im Sonnensystem Tayget von Menschen bewohnt werden, die sich als auch ihren Sternhaufen Plejaren nennen resp. Plejaden und Plejadier, weil sie unweit jener Plejadengestirne angesiedelt sind, die sich in unserem Raum-Zeit-Gefüge befinden. Diese Namensbenennung behalten sie als auch alle anderen Henoklinie-Abkömmlinge für andere Sternbilder usw. und für gewisse Planeten bei in ihren andersdimensionierten Lebensräumen. So sind zumindest die Sterne resp. Sonnen im Sternhaufen der Plejaren nach den Namen jener Sonnen benannt, wie dies für die Plejadengestirne in unserer Dimension zutrifft. Auf den Plejaden/Plejaren der raum-zeit-verschobenen Dimension der Plejadier/Plejaren wird der erdähnlichste Planet Erra genannt, der zugleich die Heimat von Semjase, Quetzal, Pleija und Ptaah ist sowie der eigentliche Verwaltungsplanet der Plejadisch-Plejarischen Föderation, deren Verbündete bis in 6 Milliarden Lichtjahren Entfernung zu finden sind.

Damit die Plejadier/Plejaren in unsere Dimension hineinfinden können, wurde von ihren fernen Vorfahren vor rund 52000 Jahren in den Plejadengebieten unserer Dimension ein sogenanntes Dimensionentor erschaffen, das ihnen seither ermöglicht, je nach Belieben die Dimensionen zu wechseln. Dieses Dimensionentor wird aber auch als Nachrichtenübermittlungskanal benutzt, wodurch es den Plejadiern/Plejaren jederzeit möglich ist, zwischen den beiden Dimensionen ihre Kommunikation aufrechtzuerhalten, und zwar ohne Zeitverlust, weil ihre Kommunikationssignale auf einer künstlich-technisch nutzbar gemachten Ebene geistiger Energieträger übermittelt werden, wodurch der Übermittlungsgeschwindigkeit praktisch keine Grenzen gesetzt sind und ein Signal ein Milliarden Lichtjahre entferntes Ziel in dem Augenblick erreicht, in dem es ausgesandt wird. Das gleiche Kommunikationssystem existiert auch zu allen Föderationsangehörigen in anderen fremden Dimensionen sowie auch zu Askets Volk im DAL-Universum und einigen anderen dort lebenden Völkern, die mit den Plejadiern/Plejaren verbündet oder befreundet sind. Zu diesem Zweck wurde zwischen den beiden Schwesteruniversen ebenfalls ein Dimensionentor erschaffen, das seine Existenz ebenfalls vor rund 50 000 Jahren fand.


Ernährung


Die Plejadier/Plejaren ernähren sich sowohl von mineralischen und pflanzlichen als auch von tierischen Produkten, wobei sie ein ausgewogenes Mass berücksichtigen. Die Hauptwerte ihrer Nahrung setzen sich aus Obst und Gemüse zusammen, wobei sie jedoch jede Form irgendeiner rein vegetarischen Nahrung ablehnen, weil aus einer solchen Ernährungsform negative Auswirkungen entstehen können, die sich z.B. in der Art äussern können, dass die Tätigkeit der Gedanken und die bewusstseinsmässige Reaktionsfähigkeit das normale, gesunde Mass überschreiten und zu einer positiven Ausartung führen. In einer solchen Folge geht die gesunde Kritikfähigkeit verloren, wodurch ein Mensch das Reale vom Unrealen nicht mehr zu unterscheiden vermag, so wie dies z.B. bei den Sirianern geschah. Zu wenig pflanzliche Nahrung und zu wenig Obst resp. ein Übermass an Tierprodukten hat genau das Gegenteilige zur Folge, nämlich eine Trägheit der Gedanken und der Reaktionsfähigkeit sowie einen gewissen Jähzorn und eine unkontrollierbare Wildheit, die oft in sinnlosen Aggressionen ausarten; eine Art und Weise, die auch nicht gerade erwünscht ist.

Die Plejadier/Plejaren verzichten weder auf Obst und Gemüse noch auf irgendwelche Tierprodukte, wie Fleisch, Butter und Käse. Also sind ihnen diese Dinge so eigen wie den Erdenmenschen, folglich sie auch Kühe usw. halten. Diese aber werden nur genutzt zur Milchproduktion, jedoch niemals um geschlachtet und verzehrt zu werden. Müssten schon einmal Tiere zum Verzehr getötet werden, dann geschähe dies nur in absoluten Notfällen, wobei dann auch nur kleinere Tiere, wie z.B. Hasen und Hühner usw., geschlachtet würden. Dennoch aber müssen die Plejadier/Plejaren nicht auf Fleischspezialitäten verzichten, denn es stehen bei ihnen ja viele verschiedene Fleischgerichte auf dem Speiseplan. Doch da kommt die Frage auf, wie sich das denn vereinbaren lässt mit dem vorhin Gesagten, dass sie keine Tiere schlachten? Nun, der Sachverhalt ist einfach und hängt mit der Tatsache zusammen, dass sie ihr für sie lebensnotwendiges Fleisch für Nahrungszwecke auf künstlichem Wege erzeugen, indem sie es einerseits mit Hilfe von Zellkulturen stückweise durch Schnellvorgänge heranzüchten, oder andererseits durch sogenannte Multiduplikatoren vervielfältigen. Also braucht sich niemand auf der Erde darüber zu wundern, wenn die Plejadier/Plejaren ihren Fleischbedarf wie auf dem Fliessband produzieren, ohne dass sie dafür auch nur ein einziges Tier schlachten und seines Lebens berauben müssten. Sollte es jedoch vorkommen, dass zu wenig oder gar keine Nahrungsmittel aus tierischen Produkten vorhanden sind, dann können diese selbsverständlich durch pflanzliche und den faunaischen Stoffen gleichwertige Substanzen ersetzt werden, jedoch nicht auf endlose Zeit, weil nach und nach doch Schäden entstehen können, wenn mit der Zeit die Ersatzstoffe nicht wieder mit tierischen Produkten ausgeglichen werden. Erwachsene (auch Erdenmenschen) vermögen eine einseitige und rein vegetarische Ernährung relativ lange unbeschadet zu ertragen, wenigstens was die rein physischen Auswirkungen betrifft, während dies bei Kindern und Jugendlichen anders geartet ist, weil bei diesen bereits schon früh Wachstumsstörungen und andere negative Erscheinungen zutage treten können.


Haustiere


Auch die Plejadier/Plejaren halten verschiedenste Haustiere, doch werden diese absolut artgerecht gehalten, und demzufolge auch niemals in menschlichen Wohnräumen. Tiere haben in Wohnräumlichkeiten, in denen der Mensch lebt, niemals etwas zu suchen, weil sie immer Infektions-, Krankheits- und Seuchenüberträger sind. Aus diesem Grunde leben bei den Erranern sämtliche Haustiere aller Arten in speziell angelegten Gehegen ausserhalb der menschlichen Wohnbereiche. Dabei werden auch nur jene Tierarten so gehalten, die durch ihre Art in einem solchen Gehege nicht in ihrer Lebensweise usw. beeinträchtigt werden. Wildtiere z.B., die eines sehr grossen Freiraumes bedürfen, der in der Gefangenschaft nicht gewährleistet werden kann, werden unter keinen Umständen eingefangen und also nicht in Gehege verbracht, sondern es sind stets nur Tiere, die sich als Haustiere an den Menschen gewöhnt haben und mit dem ihnen zugewiesenen Freiraum auskommen, ohne in irgendwelcher Form in ihrer Freiheit und Lebensweise beeinträchtigt zu sein. Keinerlei Haustiere werden verhätschelt und wie Familienmitglieder angesehen oder behandelt; folglich ist es auch verpönt, Tiere zu liebkosen, zu küssen, in die menschlichen Wohnräumlichkeiten oder gar mit ins Bett usw. zu nehmen. Die Plejadier/Plejaren erklären, dass wer wider diese Regeln handelt, nicht nur ausgesprochen seine eigene Gesundheit gefährdet, sondern auch eine Tierquälerei ohnegleichen begeht, weil ein solcher Regelverstoss zur völlig naturwidrigen Tierhaltung und Ausartung führt. Also gibt es diesbezüglich auf Erra keinerlei Verstösse; und berühren die Plejadier/Plejaren schon einmal ein Tier, dann reinigen sie vorerst gründlich ihre Hände, ehe sie wieder etwas anderes oder gar einen anderen Menschen berühren.Pflanzen


Die direkten Vorfahren der heutigen Plejadier/Plejaren, die in früheren Zeiten auf der Erde lebten, brachten alle möglichen Tiere und Pflanzen von unserer Welt auf ihre Planeten, und zwar besonders nach Erra, dem Hauptplaneten, den sie urbar machten und kultivierten. Aus diesem Unternehmen heraus existieren heute dort alle Pflanzen, die auch auf der Erde wachsen, nebst vielen anderen, die von fremden Welten hergeholt und dort angepflanzt wurden. Für die tägliche Nahrung der Bevölkerung werden sowohl Obst als auch Getreidearten, Kartoffeln, Beeren und allerlei Gemüse angebaut.

All diese Nahrungsmittel sind jedoch nicht mit den gleichartig irdischen zu vergleichen, denn zwischen den plejadisch-plejarischen und den irdischen Erzeugnissen besteht ein gewaltiger Unterschied, sind doch die erranischen Früchte und Beeren usw. sowie das Gemüse und Obst sehr viel nahrhafter, durststillender und geschmackvoller als die gleichartigen Dinge auf der Erde. Isst man von den Früchten, den Getreideprodukten, von den Beeren oder vom Gemüse, dann stillt das nicht nur den Hunger und den Durst, sondern man ist auch für lange Zeit wirklich satt.Wird die Nahrung in einer speziellen Form verarbeitet als Trockennahrung und Dauernahrung, dann stillt diese Hunger und Durst bis zu 90 Stunden. Nicht nur das Aroma der verschiedensten Obstsorten, Gemüse und Beeren ist sehr viel intensiver als es der Erdenmensch gewohnt ist, sondern auch sämtliche Farben sind sehr viel intensiver, satter und kräftiger. Während uns so das Grün in der Natur auf der Erde oft schmutzig und gräulich erscheint, erfreut es auf Erra einen Betrachter mit einem sauberen, satten Grün, um nur ein kleines Beispiel zu nennen.

Zum einen hängt das zusammen mit der reinen, sauberen Luft, die auf Erra überall gegeben ist und die nicht im geringsten mit giftigen Schadstoffen aller Art geschwängert wird, wie das auf der Erde der Fall ist. Zum andern ist es den auf dem Planeten sehr emsig arbeitenden Androiden und Robotern zu verdanken, die sich in vorbildlicher Weise um die Bäume, Pflanzen und Blumen usw. bemühen, diese richtig behandeln, hegen und pflegen. Auf dem Hauptplaneten Erra wird nebst dem normalen Garten- und Obstbau und der üblichen Landwirtschaft auch noch ein gigantisch anmutender Anbau praktiziert, den die Erdenmenschen vielleicht kaum für möglich halten. Es handelt sich um einen Anbau, der auch von Androiden und Robotern betrieben wird, wobei natürlich auch immer wieder Menschen mittätig sind. Es handelt sich dabei um ganz spezielle Pflanzen- und Baumzüchtungen. Diese besonderen Pflanzenzüchtungen wachsen in eigens für diesen Zweck erstellten riesigen Gewächshäusern, in denen die Pflanzen in einem ihnen angepassten Klima gedeihen. Die Pflanzen selbst müssen als Riesengewächse bezeichnet werden, denn ihre Ausmasse sind gewaltig. So werden dort z.B Maispflanzen gezüchtet, die 18 m hohe Stengel haben, an denen Kolben von 2,20 m Länge und 20 bis 25 cm Dicke hängen. Pfefferminzstauden habe ich gesehen, die 15 m Höhe erreichten, nebst vielen anderen Pflanzen, die bei uns auf der Erde im Verhältnis gesehen äusserst mickrig sind. Die grössten Ausmasse dieser Riesenpflanzen sind wohl die Apfel-, Birn- und Kirschbäume sowie viele andere Baumarten, die bis 120 m hoch in den Himmel ragen. Es sind aber auch Südfrüchte vertreten, wie z.B. Apfelsinen, Pampelmusen, Datteln, Feigen und Bananen usw., deren Früchte gigantisch sind. Mammut-Äpfel, wie ich sie nenne, werden so gross wie ein grosser Kürbis, mit einem Gewicht von 20 bis 30 kg. Eine Banane schätzte ich auf gute 50 cm Länge, und die Apfelsinen waren ebenso gross wie die Äpfel usw. Derartige Riesenfrüchte finden jedoch keine Verwendung in einem normalen Haushalt, sondern sie werden ausnahmslos industriell verarbeitet, um dann auf andere Welten exportiert zu werden, wo Mangel an Lebensmitteln herrscht. Damit diese Hilfe geleistet werden kann, die ohne jegliche Gegenleistung erfolgt, werden diese Riesengewächse gezüchtet, das ist der einzige Grund dafür. Dies gilt auch für Gemüse, Beeren, Kartoffeln usw., die in dieser riesenhaften Form gezüchtet werden in speziellen Treibhäusern, wobei z.B. ein Weisskohlkopf gut und gern einen Meter Durchmesser aufweist und eine himbeerähnliche Frucht so gross ist wie auf der Erde ein grosser Granatapfel. Und obwohl diesbezüglich durch Genmanipulation eigentlich eine Überzüchtung oder Gigantisierungszüchtung vorliegt, schmecken die Früchte, Beeren und das Gemüse usw. genauso gut, kräftig und aromatisch wie die Normalwüchsigen.


Regierungsform


Bei den Plejadiern/Plejaren sowie bei all ihren Verbündeten der Föderation existiert nur ein einziges Staatsgebilde und eine einzige Regierung, die als Ordnungs- und Ausführungskraft dessen fungiert, was der Hohe Rat als Ratgebung erteilt. Dieser Hohe Rat ist nicht auf einem Föderationsplaneten beheimatet, sondern lebt als Halbgeist-Wirform im ca. 2,2 Millionen Lichtjahre entfernten Andromeda-Gebiet. Die Halbgeistformen des Hohen Rates verfügen über ein enormes Wissen und über die entsprechende Weisheit, weshalb sie von den Plejadiern/Plejaren und ihren Verbündeten der Föderation mit einer Gesamtpopulation von 127 Milliarden Menschen als oberste Ratgebungsform ausgesucht wurde.

Und wie die Bezeichnung Hoher Rat schon darlegt, erteilt dieser nur äusserst hochwertige Ratschläge und keinerlei Befehle, wobei die Ratschläge durch die Ischwischs den jeweiligen Völkerregierungen mitgeteilt werden, welche dann alles den einzelnen Völkern unterbreiten, denen es freigestellt ist, die Ratschläge nach eigenem Ermessen zu befolgen oder nicht. Die Regel ist dabei jedoch die, dass die einzelnen Menschen und Völker die Ratschläge des Hohen Rates vollumfänglich befolgen, in der Erkenntnis dessen, dass diese hochwertige Leitfäden sind. Dies setzt allerdings voraus, dass die Menschen derart weit evolutioniert sind, dass sie alle schöpferisch-natürlichen Gesetze und Gebote erlernt und erfasst haben und auch getreu diesen leben. Eine Tatsache, die vorderhand auf der Erde noch keine Verwirklichung finden kann, weil hier immer noch nur durch menschliche Gesetze und Gebote, Erlasse, Vorschriften und Bestimmungen usw. die Ordnung aufrecht erhalten werden kann, folglich eine solche Regierungsform wie bei den Plejadiern/Plejaren und ihren Verbündeten für den Erdenmenschen noch utopisch und illusorisch ist.

Parteien und Politiker im Sinne der Erdenmenschen gibt es nicht, sondern nur 2800 Geistführer pro Planet, welche die zentrale Planetenregierung bilden und die mit dem Hohen Rat in Verbindung stehen und auch Kontakte und Aufgaben mit Völkern und Regierungen anderer Welten pflegen, die aber auch weitere 28 000 Geistführer über alle Tätigkeiten usw. sowie über die Ratgebungen des Hohen Rates unterrichten, welche ihr Wissen und ihre Informationen wiederum weitergeben an eine grosse Anzahl weiterer Geistführer, die dann direkt mit dem Volke in Kontakt stehen und dieses unterrichten, belehren und betreuen usw. Diese bemühen sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln auch darum, die geistige und bewusstseinsmässige Fortentwicklung der Menschen zu gewährleisten, wodurch sich jeweils praktisch ein ganzes Volk annähernd in die gleiche Evolutionsstufe einpendelt, wodurch keine krassen Evolutionsunterschiede mehr gegeben sind, wie dies auf der Erde der Fall ist. Dies gewährleistet auch, dass die vorgenannte Regierungsform durch die Ratgebung des Hohen Rates überhaupt wirksam durchgeführt werden kann, ohne dass Querschlägereien und dergleichen in Erscheinung treten, weil alle in der Regel die Ratgebungen des Hohen Rates als hohen Rat akzeptieren und durch eigene Entscheidung befolgen.


Wer ist Semjase?


Semjase ist heute (1996) rund 350 Jahre alt und die Tochter von JHWH Ptaah, dem Kommandanten der plejadisch-plejarischen Raumflotte. JHWH (ausgesprochen = Ischwisch) ist ein Titel und bedeutet in die irdischen Sprachen übersetzt "Weisheitskönig". Semjase trägt den Titel einer Elo-Ischrisch, einer Halb-Weisheitskönigin. (Der Begriff König bei den Plejadiern/Plejaren hat nichts mit etwas Hierarchischem zu tun, sondern ist Ausdruck eines erreichten geistig-bewusstseinsmässigen Evolutionsstandes.) Semjase, Enkelin von Sfath, mit dem Billy seinen ersten Kontakt hatte, hat einen Bruder namens Yucatan. Sie war ausserdem 7 Jahre lang verheiratet. Vor rund 220 Jahren ist ihr Ehemann auf einer Expedition wegen eines Steuerschadens mit seinem Raumschiff in eine Sonne gestürzt und ums Leben gekommen.

Die Zeit von Februar 1965 bis Juni 1973 verbrachte Semjase bei Askets Volk im DAL-Universum, ohne jeglichen Kontakt zu unserem Universum. Nach ihrer Rückkehr nach Erra aus dem DAL-Universum im Juni 1973 kam sie im Juli 1973 zur Erde und führte hier ihre Aufgabe weiter, die sie (hier) schon früher aufgenommen hatte. Danach erfolgte dann am 28. Januar 1975 der erste Kontakt mit Billy.

Von allen irdischen Sprachen beherrschte Semjase nur die deutsche Sprache und lernte auch keine weitere dazu, während ihres Erdeaufenthaltes bis zum November 1984. Ihr Arbeitsbereich war auf das europäische Gebiet beschränkt und sie hatte keinerlei Befugnisse, sich in irgendwelche Belange einzumischen oder Kontakte aufzunehmen in den Bereichen der beiden anderen bestehenden plejadischen Arbeitsgruppen auf der Erde, so in Asien und Amerika. Am 15. Dezember 1977 hatte Semjase einen lebensgefährlichen Unfall im Semjase-Silver-Star-Center, worauf sie zur ärztlichen Behandlung und Genesung nach Erra gebracht wurde und am 20. Mai 1978 (107. Kontakt) wieder zurück zur Erde kam. Bis zum 26. März 1981 (144. Kontakt) hatte sie laufend Kontakte mit Billy.

Ab Ende März 1981 war Semjase abwesend von der Erde bis Januar 1984 (andere Aufgaben).

3. Februar 1984 (191. Kontakt): letzter Kontakt von Semjase mit Billy.

Anfangs November 1984 erlitt Semjase einen Gehirnkollaps, als Nachwirkung des Unfalls vom 15. Dezember 1977. Sie wurde sofort ins DAL-Universum gebracht zu Askets Volk, wo sie durch deren und deren Freunde (Sona/Volk der Sonaer) Hilfe wieder gesund wurde. Die völlige Regeneration des Gehirns und alle durch den Kollaps verlorenen PSI-Kräfte und Fähigkeiten und Erinnerungen usw. dürfte voraussichtlich eine Zeit von 70 Jahren in Anspruch nehmen, wie Ptaah erklärte, und während der Zeit Semjase im DAL-Universum verbleibt.

(Gemäss Versprechen von Ptaah wird Billy sie allerdings in nächster Zukunft einmal besuchen dürfen.)

Am 3. Februar 2004 besuchte Semjase, zusammen mit Asket, Billy überraschend in seinem Büro.

Bei allen 3 Plejadier-Gruppen (Europa, Asien, Amerika) auf der Erde war nur eine Person namens Semjase, und zwar die Semjase von der europäischen Gruppe, die mit Billy Kontakt aufnahm.

Mit Datum vom 28. Januar 1986 war die vorgesehene 11-Jahresfrist für die laufenden Kontakte abgelaufen. Das besagt allerdings nur, dass keine Kontaktberichte mehr in offizieller Form für die Gruppe und die Öffentlichkeit herausgegeben wurden, und von diesen keinerlei Fragen an die Plejadier mehr gestellt werden konnten usw., während jedoch die Kontakte zwischen den Plejadiern und Billy in privater Form weiterhin bestanden und es nicht vorgesehen war, diese zu beenden.

Vom 31. Oktober 1984, 13.30 h, 196. Kontakt, bis zum 29. Januar 1986 fanden noch weitere 19 Kontakte statt zwischen Ptaah, Quetzal, Taljda, Menara, Pleija usw. und Billy, die letzterer jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr niederschreiben konnte.

Mit Datum 17. November 1989 wurden die Kontakte (der 232.) offiziell durch Ptaah wieder aufgenommen. Am 3. Februar 1995, am 251. Kontakt, wurde die Mission der Plejadier/Plejaren auf der Erde offiziell beendet. Alle Stationen wurden eliminiert und die Örtlichkeiten in den Urzustand zurückverwandelt.

Bis an Billys Lebensende werden die Kontakte auf privater und freundschaftlicher Basis allerdings noch weitergeführt werden. (Stand 18. Februar 2007: 443. Kontakt.) Auf unserer Statistik-Seite wird laufend der aktuelle Stand der Kontakte aufgeführt.


Sprache


Auf den Heimatplaneten der Plejadier/Plejaren wird eine einheitliche Sprache gesprochen, die Sarat genannt wird. Weitere Sprachen existieren natürlich, wie auch verschiedene Dialekte. Um sich in der gesamten Föderation verständlich zu machen, wurde eine sogenannte Universal- resp. Föderationssprache geschaffen, das sogenannte Samtee. Diese Sprache wird von jedem Plejadier/Plejaren bereits von Kindheit an als zweite Muttersprache erlernt. Diese beiden Sprachen werden nebst der eigentlichen Muttersprache des jeweiligen Volkes erlernt, wobei nach Ptaahs Erklärung sich die Gesamtzahl der in der Föderation gesprochenen Sprachen auf 127 603 beläuft.


Wohngebäude


Es gibt zwar auf Erra, auf dem Zentralplaneten der Plejadier/Plejaren, auch einige grössere Städte mit mehrstöckigen Wohnhäusern, jedoch sind keine Wohnsilos in Form von Hochhäusern oder Wolkenkratzern oder dergleichen zu finden, wo die Menschen zusammengepfercht leben müssten. Zwischen den einzelnen Wohngebäuden finden sich ausgedehnte Park- und Gartenanlagen, welche mit sauber angelegten Fusswegen versehen sind. Auch sind wohlgeordnet an zentralen Punkten Landeplätze für Personen- und Sachflugkörper zu finden, die gesamthaft einem Gesamteigentum entsprechen und von jedermann nach Bedarf benutzt werden können. Strassen jeglicher Art sind völlig unbekannt, weil die Plejadier/Plejaren keinerlei Landfahrzeuge benutzen. So sind sämtliche Wohngebiete reine Fussgängerzonen, wo kein Lärm, kein Verkehrschaos und keine Umweltverschmutzung durch Abgase usw. gegeben sind. Die Mehrzahl der Plejadier/Plejaren zieht es vor, nicht in Städten, sondern abseits dieser im Grünen resp. auf dem Land zu wohnen, und zwar in Einfamilienhäusern, welche eine halbkugelförmige oder kugelförmige Gestalt und einen minimalen Durchmesser von 21 Metern aufweisen. Zur Hauptsache besteht das Baumaterial aus sehr widerstandsfähigen Metallegierungen oder aus Kunststoff, der aus dem Erdreich gewonnen wird, und zwar vorwiegend aus Sand. Dieser Kunststoff ist unserem Silikon ähnlich. Jedes Einfamilienhaus steht für sich allein auf einem fruchtbaren Grundstück, das in der Regel ein Hektar (10000 Quadratmeter = 100 x 100 Meter) gross ist. Die Wohngemeinschaften resp. Familien auf diesen Grundstücken bemühen sich, nach Möglichkeit autark zu sein, demgemäss eine jede Behausung z.B. eine eigene Wasser- und Energieversorgung besitzt, die von keinem öffentlichen Netz abhängig sind. Für den Eigenbedarf legt jede Familie oder sonstige Wohneinheit auf diesen Grundstücken einen eigenen Obst-, Gemüse-, Kräuter- und Blumengarten an, der jeweils mit grosser Freude bearbeitet, gehegt und gepflegt wird. Ganz allgemein wird jede fruchtbare Bodenfläche zur natürlichen Nahrungsmittelanpflanzung genutzt und folglich urbar gemacht und kultiviert. Eine Heimstatt ist derart gebaut und gross, dass sie für eine fünfköpfige Familie Platz bietet und nicht mehr, denn die ratgebend erlassene Höchstzahl für Nachkommen beträgt pro Frau nicht mehr als drei Kinder. Eine Ratgebung des Hohen Rates, die, wie alle anderen Ratgebungen, befolgt wird. Aus Friedenserhaltungsgründen usw. sollen Schwiegereltern nicht zusammen mit ihren in Partnerschaft resp. Ehebündnis stehenden Kindern im gleichen Haushalt leben; eine Regel, die durchwegs einheitlich eingehalten wird. Schwiegereltern können aber auf einem angrenzenden Grundstück in ihrem eigenen Einfamilienhaus wohnen, sollen sich aber in keiner Weise in die Belange ihrer Kinder einmischen, wenn diese verehelicht oder aus dem Erziehungsalter herausgewachsen sind. Auch dies ist eine Regel, wie viele andere auch, die vollumfänglich eingehalten wird. Mit 14 bis 16 Jahren verlassen die Kinder das Elternhaus, um in kleinen Gruppen und in der Gemeinschaft Gleichaltriger erzogen zu werden. Da der Mann im Gegensatz zur monogam veranlagten Frau polygam ist, wird dies von den Plejadiern/Plejaren in der Form berücksichtigt, dass ein Mann bis zu vier Frauen ehelichen kann, was auch der Prostitution vorbeugt, die bei diesen Ausserirdischen schon seit Urzeiten nicht mehr gegeben ist. Wenn gemäss dieser Regel ein Mann daher zwei, drei oder vier Frauen hat, dann sind diese oft in einem sogenannten Geviert wohnhaft, das aus einem entsprechend grossen Grundstück und aus zwei, drei oder vier Einfamilienhäusern besteht,

folglich eine jede Frau ihr eigenes Refugium und somit ihre eigene Wohnung und ihren eigenen Haushalt hat. In bezug auf die Bauten ist noch zu erwähnen, dass diese absolut erdbebensicher gegen schwerste Erschütterungen erstellt sind. Auch sind sie absolut sicher gegen Blitzschlag und elementare Stürme usw.

Alle Gebäulichkeiten, auch wenn sie noch so gross sind, sind nahtlos aus einem Stück gefertigt, haben in der Regel nur wenige Stockwerke und besitzen ein Federsystem, eine Art Schwimmkörper.