FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org


Unsere Linie


Der Weg zur Wahrheit führt nicht über Religion und Gläubigkeit

Religion als Inbegriff für das Zurückverbindende an einen Gott oder Schöpfer ist gleichbedeutend mit Stagnation, Fortschritthemmung, Einschränkung, Einengung und das Festhalten an vorgeschriebenen Denkweisen und falschen Philosophien, Ideologien, Glaubenssätzen und sonstigen Kirchen- und Glaubenslehren. Ebenso verbieten und aberkennen kultreligiöse und sektiererische Glaubenslehren dem Menschen das ihm ureigene Recht, in eigener Gedankenarbeit schöpferische Gesetzmässigkeiten und universelle Zusammenhänge zu erforschen und zu ergründen.

Es gibt jedoch nur einen Weg zur Erkenntnis der Wahrheit: Es besteht diese einzige mögliche evolutive Wegbegehung des Menschen darin, dass selber über alles jemals Gelesene, jemals Gehörte und selbst Erlebte gründlich und in ehrlicher Form und mit der dafür notwendigen gesunden Kritikfähigkeit sowie mit Vernunft und Verstand nachgedacht wird, um dadurch in sich selbst die Klarheit über die wirklichen Zusammenhänge zu erlangen und sich dadurch wiederum das notwendige Wissen selbst zu erarbeiten.

So sind die Mitglieder der 'Freien Interessengemeinschaft' keine blinden Gläubigen, die irgendwelchen Glaubenslehren anhängen, sondern sie sind Menschen auf der Suche nach der Wahrheit.
Vår linje

Vägen till sanning leder inte genom religion och tro


Religion är symbolen för tillbakabindandet till en Gud eller skapare och är jämställt med stagnation, hämmande av framåtskridande, inskränkning, begränsning och fasthållande av föreskrivna tankesätt och falska filosofier, ideologier, trossatser och liknande kyrko- och trosläror. Likaså förbjuder och frånkänner kultreligiösa och sekteristiska trosläror människorna sin speciellt utmärkande rätt att i eget tankearbete utforska och begrunda skapelsemässiga lagmässigheter och universella sammanhänganden.Det finns dock bara en väg till insikt om sanningen: Den består i att beträda denna enda möjliga evolutiva väg för människan, att själv tänka efter över alla någonsin lästa, någonsin hörda och självupplevda ting i grundligt och i ärlig form och med de därav nödvändiga sunda kritiska förmågor likväl med förnuft och förstånd, och därigenom inom sig själv få klarheten över och nå de verkliga sammanhangen och genom sitt egna arbete skaffa sig det nödvändiga vetandet.


På detta sätt är medlemmarna av "Fria Intresseföreningen" inga blinda troende som hänger sig åt några som helst trosläror, utan de är människor som söker efter sanningen.

Vår linje

Översättning: Inger Wiklund