FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.orgFIGU Studiengruppe Sverige är en svensk studiegrupp som består av en handfull människor, som studerar och översätter Billy Eduard Albert Meiers (BEAM:s) skrifter, vilka låter läsarna få djupa insikter i läran om sanningen, anden, livet och dess kopplingar till varandra. Dessa högst intressanta informationer belyser med ett enastående och logiskt klarspråk sammanhangen i naturlagarna, skapelselagarna, andelagarna och evolutionslagarna, vilka upprätthåller universum, människan, floran och faunan och förbinder allt och alla med varandra och därigenom bildar en enhet. Med samma klara och logiska språk beskrivs också människans historia, varifrån hon härstammar, vilken uppgift hon har i livet och vart hon är på väg, vilket i sin tur också gör det förståeligt för den enskilda människan hur hon genom meditation och logiska tankar och handlingar kan uppnå personlig utveckling och faktiskt genom detta, samtidigt, således kan påverka sitt egna liv till det bättre och därigenom, verkligen, även framtiden.


Gruppen träffas återkommande en gång i månaden och står i förtrolig kontakt med informationscentret

FIGU - SSSC i Schweiz.

Svenska studiegruppenWir über unsDer Kampf für die Wahrheit ist ein Kampf gegen Lüge, Unwahrheit und Irrlehren, der mit den Mitteln der Information und Belehrung geführt werden muss. Die FIGU informiert über die Wahrheit in jedem Belang, und sie lässt jedem Menschen das Recht auf seine eigene Meinung. Die FIGU arbeitet in keiner Art und Weise und in keiner Richtung missionierend und also nicht im Sinne von 'Anhänger- und Gläubigengewinnung'.


So sind auch die Mitglieder der 'Freien Interessengemeinschaft' keine blinden Gläubigen, die irgendwelchen Glaubenslehren anhängen, sondern sie sind Menschen auf der Suche nach der WahrheitVi om ossKampen för sanning är en kamp mot lögn, osanning och irrläror, som måste ledas fram med informationens medel och upplysning. FIGU informerar om sanningen i varje beläggning, och de låter varje människa ha rätt till sin egen mening. FIGU arbetar på intet sätt och vis med att i någon riktning missionera och heller inte med att i sinne "värva anhängare och troende".Så är också medlemmarna i 'Fria Intresseföreningen' inga blinda troende, de är inga som helst anhängare till trosläror, utan de är människor som söker efter sanningen