FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org
Genmanipulation - Genmodifiering - GMO


Förklarat av Inger WiklundGenmanipulation, GMO, vilket betyder Genetiskt Modifierad Organism, tillhör ett av människans mest betydande verktyg för hennes utveckling in i framtiden. Men GMO kan tyvärr, som så mycket annat, även missbrukas. Och det görs, på de mest obetänksamma, skadliga och bakåtsträvande sätt. Detta måste vi aktivt och ingående lära oss att arbeta oss bort ifrån, för GMO utfört på rätt sätt, i sanna, sunda och verkligt naturanpassade avsikter, är till ytterst stor nytta för mänskligheten, för planetens miljö och klimat, och faktiskt lösningen på våra näringsmässiga behov. Således är den rätta vägen att fortgående aktivt forska, arbeta och framåtgående genetiskt förändra enligt naturens skapande villkor och i harmoni med och aktning för det positivt utvecklande livet.


Man kan genmanipulera i riktning med naturen, och åt samma håll som dess eget utvecklande naturliga kretslopp; dvs. för att t.ex. bringa mänskligheten fullvärdig näring i sin kost samt effektivare hjälpa svältande i värden; och man kan genmanipulera mot naturens ordning. Ett förfarande är rätt, och en av vägarna till en hälsosammare och bättre framtid, det andra förfarandet är fel och leder till degeneration och urartning.


Vi har genom årtionden drivit våra vegetabiliska livsmedel, frukt och grönt, så hårt i sin odling att de därigenom degenererats och mist stora delar av sitt näringsinnehåll. Som exempel kan nämnas att under 11 år, i övergången mellan 1980-1990 talet, så uppvisade forskning att många frukter och grönsaker förlorade stora delar av sitt näringsinnehåll pga. hårt driven och utarmande odling. Vissa frukter tappade t.ex. så mycket som upp till 50 % av sitt C-vitamininnehåll. Och denna nedåtgående spiral har tyvärr fortsatt.


Visserligen återhämtar naturen sig med tiden. Men det tar lång tid. Tid vi nu inte har. Inget vi nu odlar kan egentligen odlas giftfritt t.ex. pga. de extra substanser som nu finns i vår atmosfär till följd av överbefolkningens industrialisering etc. Ta t.ex. en jordgubbsplanta; den har pga. detta ämnen och gifter redan i sina gener, så även om plantan odlas giftfritt, och alltså blir kravmärkt, så finns det ändå ämnen i plantan som inte hör hemma där. Om man inte hjälper plantan via en förhållandevis snabb regenererande genmanipulation, i enlighet med naturen, att bli av med dessa för den främmande och giftiga ämnen, utan istället odlar den i en i övrigt avskild tillverkad konstgjord hermetiskt tillsluten och giftfri odlingsmiljö, på alla sätt, så skulle det ta så mycket som drygt 50 generationer(!) efter denna planta innan naturen själv regenererat skadorna.


Både människor och djur livnär sig ju på vegetabilier och risken föreligger då alltmer för resulterande undernäring om vi inte vänder den pågående processen. Det är då rent logiskt inte rätt mot livet och naturen att man skall låta grödorna förbli i detta urartade och förvekade tillstånd. Är det då inte bättre att genetiskt regenerera detta, och att göra t.ex. en frukt eller en nöt tålig mot vår nordiska kyla så att vi kan odla den på hemmaplan i stället för att behöva frakta den hit, kanske många hundratals mil härifrån, med miljöförstörande och långa transporter? Dessutom så har många frukter och grönsaker en halveringstid på bara några få dagar när det gäller visst näringsinnehåll, så i dessa avseenden så är det även då att av högsta vikt att också få sådana närproducerade.


Om man med naturharmonisk genteknik återställer och/eller ökar vitaminhalten i t.ex. en frukt eller gröda eller gör den mer motståndskraftig mot kyla och frost, så kommer detta inte att ha några som helst negativa effekter på de som förtär frukten eller grödan. Detta eftersom man återställt och/eller förbättrat förhållandet enligt naturens logiska och harmoniska principer.


Det är så därför till stor fördel att det finns forskare som arbetar hårt med att genetiskt regenerera/återställa och förbättra det som andra okunniga människor genom sina onaturligt drivna stressodlingar och felaktiga metoder ställt till med.


Således, att i stället gemensamt, över alla landsgränser, forska och arbeta, och tillsammans utveckla tekniker alltmer, för att inom naturens skapande ramar och vilkor, genetiskt förbättra frukter och grönsaker etc., och anpassa dem efter klimatet, öka halterna av vitaminer och nödvändiga mineraler, ge resistens mot sjukdomar etc., kommer att vara till gagn för hela mänskligheten och dess framtid.


Att vi människor skall kunna förgifta och förstöra för att sedan lämna det åt sitt öde är inte rätt. Vi måste gå in för att lära, göra om, göra rätt och återställa så snart vi kan då vi har kunskaper och möjligheter och använda dessa ansvarsfullt i samklang och harmoni med naturen och livet.
(Källa: www.figu.org)