FIGU Studiengruppe Sverige

  Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologistudier

info@se.figu.org

Angående chemtrails


Skrivet av: Inger WiklundAngående chemtrails


För den oinvigde som inte än känner till det påhittade begreppet “chemtrails” så kan man sammanfatta det att tron hos konspiratorerna är att de vita breda ränder som ibland flygplan lämna efter sig på hilmen skulle innehålla medvetet tillagda farliga substanser.  Anledningen och syftet hävdas då i flesta fall vara av ondo. Dessa kondensstrimmor heter på engelska "contrails" och har döpts om till "chemtrails" pga. det påstådda kemiskt tilIsatta innehållet. Dessa strimmor var inte lika vanliga förr som nu och förespråkarna hävdar uteslutande att de är gjorda av illasinnade människor. Med denna artikel vill vi förmedla vad detta egentligen rör sig om och vad Plejarerna och Billy har sagt om denna teori. Det som finns att säga angående s.k. chemtrails är att det hela rör sig om en illmariskt och väl ansatt konspirationsteori, som effektivt och elakt spridits som skräckpropaganda sedan ett antal år tillbaka. Visserligen så har det gjorts ett och annat försök att momentant kontrollera eller påverka vädret inför vissa evenemang etc. genom att släppa ut diverse partiklar på tillfälligt bestämda platser uppe i luften, t.ex. för att få moln att avge regn, men dessa, verkligen enstaka, försök är inte på något sätt chemtrails. Så, det som av så många kallas för chemtrails är faktiskt inget annat än helt vanliga kondensstrimmor från flygplan i normal flygtrafik. Ända sedan de första flygplanen flög så har strimmor setts över himlen där flygplan gått fram. Beroende på flygplanstyp, höjd, luftsammansättning och väderleksförhållanden så har kondensstrimmorna alltid kunnat försvinna nästan direkt eller dröja sig kvar under längre perioder. Och jag själv har sett och minns dessa kondensstrimmor, uppe i skyn, ända sedan jag var barn på det tidiga 1970-talet.


Anledningen till att dessa kondensstrimmor, som vissa envist ändå kallar för chemtrails, nuförtiden tycks öka och dröja sig kvar än längre beror på flera faktorer. Dels så är flygtrafiken betydligt mer intensiv nu än förr, om man jämför med t.ex. på 60- och 70-talet, och dels så har människans leverne, hennes utökade utsläpp och den intensifierade industrialiseringen etc. lett till förändringar i jordeatmosfärens sammansättning, samt förändrade väderförhållanden med förändrad luftfuktighet och temperatur, där växthuseffekten nu är vedertagen, känd och bevisad. Även flygplanens motorer och deras bränslen har utvecklats och förändrats under åren. Dessa förändringar sammantaget leder alltså till att flygplanens kondensstrimmor inte alltid artar och beter sig på samma sätt nu som de gjorde förr.

Strimmorna visar sig ofta i rutformiga mönster i närheten av flygplatser och över himlen där flygplan gått fram och har således blivit allt vanligare, men detta går alltså hand i hand med befolkningsökning, den vidgade nedsmutsande industrialiseringen samt att den globala flygtrafiken har ökat.

Och det känner var och varannan människa även till (ja, det borde i alla fall vara så), att vinden kan blåsa åt olika håll på olika höjder och olika i olika stråk över himlen. Man känner t.ex. att det blåser åt ett håll nere på marken, men tittar man upp i skyn så rör sig molnen i en annan riktning och i annan hastighet. Och inför t.ex. en uppstigning och färd med luftballong så skickar man alltid upp småballonger och följer deras färd och varierande riktningar genom de olika höjderna och vindlagren för att avgöra uppstignings- och ungefärlig landningsplats. Därför så beter sig också dessa

kondensstrimmor så olikartat som de gör då väder- och vind-

förhållanden är föränderliga och olika på olika höjder över jordytan.

Och vind- och väderförhållanden är även då föränderliga och olika på

samma höjd, så därför kan vindar få kondensstrimmor att böja av

på ett ställe längs strimman men inte på ett annat. Konspirations-

teoretiker påstår också bl.a. att både barium och aluminium finns i

de kondensstrimmor som flygplanen sprider. Men detta påstående är

helt felaktigt. Detta eftersom även Plejariska Federationen har

undersökt detta ingående. De har nämligen möjlighet att göra detta

med hjälp av den utvecklade teknik de besitter, och de har inte

någonstans funnit varken barium eller aluminium i varesig

kondensstrimmorna eller i flygplanens bränslen. Dessutom, om konspirationteoretikernas utsagor skulle vara sanna, om att dessa menade utsläpp görs i syfte att minska växthuseffekten, så skulle dessa påstådda chemtrailsprayningar alltså göra att bestrålning från solen mot jordytan minskar, vilket i verkligheten sannerligen inte är fallet eftersom mätningar visar att solens strålning mot jordytan i verkligheten istället ökar. Alltför många människor här på Jorden har ju, som säkert känt, även förkärlek till makt och pengar. Genom att då på olika sätt via media basunera ut sina påhittade och tillverkade historier och skriva böcker om dessa sk. chemtrails och andra påhittade konspirationsteorier så skrämmer de upp godtrogna människor, som sedan lindas in, konsumerar och köper ännu fler av deras idiotiska skrämselpropagandaböcker, och på så vis blir dessa pengahungriga människor ännu rikare. Och så hålls ekorrhjulet igång...


Och, dessutom, genom att hålla människor ständigt sysselsatta med engagemang i, och locka dem att begrava sig i, egentligt ickeexisterande faktum så hålls dessa människor i kunskapsmässig stagnation så att de verkligt galna maktens män kommer undan med andra, allt värre, hot och livsföraktande aktioner mot mänsklighet, växt- och djurliv såväl som mot miljön. Och, en sak till; vi skitar ständigt ner, förpestar, våldtar och förgiftar vår blå-gröna stjärna som föder oss, upprepat och allt mer, så det finns verkligen ingen anledning att anstränga oss ytterligare med detta eftersom vi redan lyckats förstöra vår planet Jorden så till den milda grad även utan dessa sk. Chemtrails!


Om man som människa är öppen och/eller av normalbegåvad art inom just detta område går dessa faktauppgifter att finna och ge insikt utan större problem.


Källa: http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/FIGU_Special_Bulletin_035